Zonnepanelen

Zonnepanelen om electriciteit op te wekken kan men onderverdelen in 3 klassen.

Zo zijn er de klasieke Poly- en Monokristallijne zonnepanelen waar men van zuiver Silicium cellen maakt dit bij lichtinstraling een stroom kunnen opwekken.

Daarnaast zijn er dan de zogenaamde Hoogrendementspanelen die op een zelfde oppervlak een hoger vermogen van electriciteit kunnen aanmaken.

Een laaste categorie betreft de Dunne Film panelen die juist een groter oppervlak nodig hebben om hetzelfd vermogen op te wekken als de kristallijke panelen.